Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

KHOA HỌC THẾ KỶ 21

Khoa học. phòng chẩn trị y học.Trung tâm nghiên cứu.Photohouse. Viện lịch    
thế kỷ 21  cổ truyền nhân dạo  và thực hành Gia Phả .đồi cát trắng. dòng họ  

Các bạn chọn trang web để vào xem 
Hàng trên cùng; TỪ PHẢI QUA TRÁI .
- VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ  “Nhấn chuột trái”
- PHOTOHOUSE ĐỒI CÁT TRẮNG  ‘Đặc Biệt tại đây có món xúc xích Dông’
- TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH GIA PHẢ ‘khám phá’

- PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN NHÂN ĐẠO  ‘các bạn nên tìm hiểu’   
- KHOA HỌC THẾ KỶ 21   ‘gia phả họ Nguyễn và họ Trương’  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét