Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

HÁN NÔM-HỘI THẢO * TẠI THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP Q.1 TPHCM ngày 8/4/2014

CHỊ GÁM ĐỐC THƯ VIỆN GIỚI THIỆU KHÁCH MỜI ( càc bạn xem clip
video ở dưới   )

Ông Ô DÂN PHÁT TRÌNG BÀY VỀ CÁCH ĐỌC CHỮ THẢO

2 NHÀ TÀI TRỢ – Ô DÂN PHÁT
                         -  VÕ NGỌC AN

ÔNG Ô DÂN PHÁT                                 VÕ NGỌC AN ÁO ĐỎ VPVLSDH

CHO TẬP SAN HÁN NÔM .  NGƯỜI THỰC HIỆN ,GOM BÀI
CỦA HỘI VIÊN TRONG NHỮNG BUỔI HỘI THẢO ÔNG BÙI
VĂN QUẾ

ÔNG BÙI VĂN QUẾ VÀ TẬP SAN HÁN NÔM DO ÔNG THỰC HIỆN

MỘT SỐ ẢNH TẠI BUỔI HỘI THẢO

DANH SÁCH HỘI VIÊN HÁN NÔM

SLIDESHOW 180 PHOTOS CHẠY TRÊN YOUTUBE

đang xử lý

PHIM VIDEO QUAY TẠI BUỔI HỘI THẢO

HỘI THẢO HÁN NÔM TẠI THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP Q1 TPHCM

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA KHOA HỌC THẾ KỶ 21

MỤC LỤC   TÓM TẮT

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC

TÁC GIẢ THIẾT KẾVÀ BIÊN TẬP

THỜI TRANG VÀ KHOA HOC
TPHCM, TB, Vietnam
THỜI TRANG KHOA HỌC QUẢNG CÁO

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

BUỔI CHIỀU TỐI TẠI BỜ KÊNH NHIÊU LỘC–THỊ NGHÈ * TPHCM NGÀY 11/4/2014

DSC01205

DSC01201DSC01202DSC01204DSC01206DSC01207DSC01208DSC01209DSC01210DSC01211DSC01212DSC01213DSC01214DSC01216DSC01217DSC01218DSC01219DSC01220DSC01221DSC01222DSC01224

CLIP ALL PHOTOS + VIDEO DÀI 7 PHÚT QUAY TẠI BỜ KÊNH
BUỔI CHIỀU TỐI BỜ KÊNH NHIÊU LỘC NGÀY 11/4/2014

BỜ KÊNH NHIÊU LỘC THI NGHÈ,ĐOẠN ĐỐI DIỆN SỞ THÚ-THỂ DỤC NHỊP ĐỆU .NGÀY 11/4/2014

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA KHOA HỌC THẾ KỶ 21

MỤC LỤC

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC