Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

CẦU TẮC TÂY ĐEN TẠI XÃ TAM THÔN HIỆP CẦN GIỜ TPHCM 14/4/2013

CẦU TẮC TÂY ĐEN XÃ TAM THÔN HIỆP
CẦN GIỜ ĐÃ THÔNG XE

Từ phà Bình Khánh theo đường rừng xáctớI ngã ba Bà Xán
quẹo tráI ,đi thêm 2 cây số tớI cầu Tắc Tây Đen .

Trước đây muốn qua sông tắc Tây Đen phảI đi đò ;đò chở cả người
và xe gắn máy xem ra cũng nguy hiểm ; vì thế ngườI đi xe máy thường
đi ngược lạI đường Tam Thôn Hiệp,ra đường Rừng Xác  sông này
rộng khoảng trên 200m

Bản đồ của goole map

<a href="http://www.vietbando.com/Maps/?l=14&kv=10.6179663,106.844744&fp=10.6179663,106.844744;Nh%u1EADp%20v%E0o%20%u0111%u1ECBa%20danh%2C%20%u0111%u1ECBa%20ch%u1EC9...;1;1"><img alt="Vietbando - Bản đồ của tôi" src="http://www.vietbando.com/Maps/ShareMap/StaticMap.aspx?qs=bmJqbUhlZ+UyEgO3l1XrOxnNoJzBQnYLPaM114oL439w7GyPEP8C0lSG62itBgDinY6S08DR6Q8KrU+yHKRMDNGczbb0WdxqoTrNAl35axlyF8C7O074/XRvH9VqhOY8TtPr2Pc8oAdvqO0yqdeN9A3tKBPzxpl41CraYFsCPpMcmG0qxgG8kEo0CDaQeBTOZCyGCBpX1kx0FilRGCslYHEgra+AqQa4bOEnvR1/sYGylpQIrYqSdNmDVnMlCwSs5UOMyraRmvRWaVUQzWbkd5t4UrWbIqMy3yW93GhAfVjDD1baEOT1r60f4c7BR6lYsH81ANm0wdswifvqdMwqNQRP41Gso/mv'></a>

CÂU TẮC TÂY ĐEN  TAM THON HIỆP CẦN GIỜ

Điểm đỏ là nơi cầu Tắc Tây Đen

ALBUMS ẢNH

VIDEO TRÊN YOUTUBE

CẦU TẮC TÂY ĐEN HUYỆN CẦN GIỜ

KHU NHÀ Ở CỦA GIA ĐÌNH Ô. BÙI VĂN ĐỨC

KHU NHÀ Ở CỦA ÔNG BÀ BÙI VĂN ĐỨC

NHỮNG TRANG CÙNG TÁC GIẢ KHOA HỌC THẾ KỶ 21

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC

TÁC GIẢ THIẾT KẾVÀ BIÊN TẬP

THỜI TRANG VÀ KHOA HOC
TPHCM, TB, Vietnam
THỜI TRANG KHOA HỌC QUẢNG CÁO
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi

KHÁN VÀ ĐỌC GIẢ

Sparkline 17,115

THỜI SỰ

thanh nien viet baotuoitre

French tourists threatened for leaving hotel in Vietnam capital

Thanh Nien Daily

... to Schultzf for the cyclo rip-off. Tuan pledged actions to tackle the problems that have plagued foreign tourists and tarnished the image of Vietnam's tourism. Like us on Facebook and scroll down to share your comment. By Ha An, Thanh Nien News ...

Chinese tourists sail to Paracels Islands despite Vietnam protest

Thanh Nien Daily

The first Chinese tour ship to visit the Paracels (Hoang Sa) Islands that Vietnam claims sovereignty over set sail on Sunday despite Hanoi's objection to the plans earlier this month. China's sending the cruise ship to the Paracels was the latest in a ...

US diplomat visits Hoang Sa Islands administration office

Thanh Nien Daily

The US Consul General in Ho Chi Minh City has visited the office of the Hoang Sa (Paracel) Archipelago administration and held discussions with local government officials. Analysts said the move could irk China as both Washington and Beijing compete ...

Lack of professionalism, not funds, impedes Vietnam tourism promotion

Thanh Nien Daily

... result our tourism has been unable to develop as well as that of Thailand or Malaysia. Like us on Facebook and scroll down to share your comment. By Bao Anh, Thanh Nien News (The story can be found in the April 19th issue of our print edition ...

powered by

NHÓM BT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét